Toekomstbestendig gemeentehuis Overbetuwe

Projecten

Toekomstbestendig gemeentehuis Overbetuwe

De realisatie van een toekomstbestendig gemeentehuis Overbetuwe behelsde een periode van vier jaar. In 2016 zijn wij gestart met de renovatie van het Ambtshuis aan de Dorpsstraat nummer 8. Na deze proeve van bekwaamheid volgden de opdrachten voor de renovatie van de kantoorvleugels (verdieping, begane grond en souterrain) en de nieuwbouw van het publieksdeel van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat 67 in Elst. Deze laatste fase leverden wij 3 juli 2020 op aan gemeente Overbetuwe.

Fase 1: renovatie Ambtshuis en verdieping kantoorvleugels gemeentehuis, fase 2: renovatie begane grond en souterrain kantoorvleugels gemeentehuis en nieuwbouw publieksdeel gemeentehuis

Gemeente Overbetuwe:

Van schetsontwerp naar uitvoeringsgereed ontwerp:

Hoofdaannemer Kuijpers heeft met alle andere betrokken partijen (o.a. architect, installateurs, diverse adviseurs) het vastgestelde schetsontwerp voor fase 2 verder uitgewerkt naar een uitvoeringsgereed ontwerp. Uitgangspunt hierbij is dat het een toekomstbestendig gemeentehuis moet worden. Er is met name gelet op bijvoorbeeld: het verbeteren van de toegankelijkheid van het gebouw (gelijkvloers), multifunctioneel gebruik (ruimtes voor meerdere doeleinden en groepen te gebruiken) en verduurzaming van het gebouw (minimaal energielabel B).

Totale kosten blijven budgetneutraal

De gemeente vindt het belangrijk om bij het (ver)bouwen kritisch te zijn op de kosten. Vanaf het begin is dan ook budgetneutraliteit het uitgangspunt. Dit betekent dat de verbouwing wordt gerealiseerd met geld dat vrijkomt doordat we zaken op het gebied van huisvesting anders en slimmer organiseren. We hebben bijvoorbeeld twee werklocaties afgestoten (Andelst en Arnhem). De besparing op energie-, reis- en overige kosten die dit oplevert, kunnen we gebruiken voor de huidige verbouwing.

DE OVERBETUWAY – SELECTEREN OP SAMENWERKING

Status: Opgeleverd              Architect: De Twee Snoeken en  Jeroen van Dijk

Foto’s interieur: Yvonne Lukkenaar en Martijn Pauw   foto’s exterieur:  Joep Jacobs

Projectbeelden