Privacyverklaring AVG

Over ons

Privacyverklaring AVG

Privacyverklaring AVG
Dit is de privacyverklaring van Kuijpers Bouw Heteren B.V. te Heteren (hierna ‘Kuijpers Bouw Heteren’), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59562323. Deze privacyverklaring is te vinden op onze website.

Kuijpers Bouw Heteren respecteert de privacy van alle relaties en bezoekers van de website en draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. Deze persoonsgegevens zijn bij Kuijpers Bouw Heteren bekend, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf heeft ingevuld op het contactformulier op onze website.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kuijpers Bouw Heteren kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam
• Uw adresgegevens
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mailadres
• Uw IP-adres

Waarom Kuijpers Bouw Heteren persoonsgegevens nodig heeft
Kuijpers Bouw Heteren verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u te kunnen opnemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u onverhoopt telefonisch niet bereikt kunt worden.

Bewaartermijn
Kuijpers Bouw Heteren bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen en de gebruikelijke richtlijnen aangehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kuijpersbouw.nl. Kuijpers Bouw Heteren zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Delen met anderen
Kuijpers Bouw Heteren verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Kuijpers Bouw Heteren worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Kuijpers Bouw Heteren gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Beveiligen
Kuijpers Bouw Heteren neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd netwerk om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.