Ambtshuis Elst

Projecten

Oplevering in 2017 te Dorpsstraat 8 Elst

Eind 2017 werken alle medewerkers van gemeente Overbetuwe vanuit Elst. Nu is nog een deel gehuisvest in Andelst en Arnhem. Een klein deel van de medewerkers strijkt in de loop van 2017 neer in het Ambtshuis. Het betreft de teams die inwoners ondersteunen bij (jeugd)zorg of werk. Om dit te realiseren, is een interne verbouwing van het Ambtshuis nodig. Het programma van eisen vanuit de gemeente wordt door interieurarchitect Jeroen van Dijk uit Elst vertaald naar een nieuw ontwerp voor het pand. Hier maken spreekkamers, vergaderruimtes, werkplekken en natuurlijk een publieksbalie onderdeel van uit.

Nieuws over dit project vindt u ook op www.centrumelst.nl

En ook dit project is door ons natuurlijk aangemeld bij Bewuste Bouwers voor goed en passend omgevingsmanagement. Buiten maar ook binnen de bouwhekken.

Status: Opgeleverd              Architect: Jeroen van Dijk

Project medewerkers

  • Jan Kuijpers
  • Directeur

Project beelden